Persoonscontrole Bedrijfscontrole API

Welkom bij de documentatie van de Businesstoets API

 

 

Application programming interface (API) is een definitie op basis waarvan een softwareprogramma kan communiceren met de Businesstoets applicatie

 

De Businesstoets applicatie beschikt over twee API’s.

 

 

 Check API
 Middels de check API bent u in staat Rapporten via uw systeem op te vragen. 
 U verstuurt middels de API de te controleren 
bedrijfs-, persoons- en 
 ID-bewijsgegevens en u ontvangt 
de betreffende data terug in XML formaat 
 inclusief een link voor het ophalen van het rapport in HTML en PDF. Check API (rapporten)
Account API
Middels de account API bent u in staat gedeeltes van een account aan te leveren.
Op basis van de aangeleverde gegevens zullen ingestelde acceptatiecontroles worden gestart.
Ook is het mogelijk afbeeldingen van ID-bewijzen te versturen en te verwerken.
sms- en Email-validaties uit te laten voeren en betalingen te laten verwerken. 
Daarnaast kunt u door middel van de account API gebruikers en bedrijven beheren
 . Account API (accountbeheer)

 

Contact

Bedrijfsnaam: Businesstoets

Download brochure
Support

 

Postbus: 333
Postcode: 2740 AH
Plaats: Waddinxveen
Algemeen telnr.: +31 (0)85 732 55 23
Faxnr.: +31 (0)85 732 55 21
E-mail: info@businesstoets.nl

 

Disclaimer Businesstoets

De Businesstoets is een geautomatiseerd systeem voor het screenen van de kredietwaardigheid en identiteit van ondernemers en bedrijven. Er kunnen geen rechten aan de geboden informatie en resultaten van de Businesstoets worden ontleend. Hoewel de leverancier zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de Businesstoets, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, staan de Businesstoets en haar leden niet garant voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en resultaten. De en haar leden wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en resultaten van de Businesstoets dan ook uitdrukkelijk van de hand.